Dağkəsəmən kənd 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Dağkəsəmən kəndi

Telefon: (022)225-02-10

Aşağı Göycəli kənd Ə.Əlioğlu adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Aşağı Göycəli kəndi

Telefon: (022)225-71-49

Soyuqbulaq qəsəbə M.Omarov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Soyuqbulaq qəsəbəsi

Telefon: (050)393-89-30

Qırılı kənd S.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Qırılı kəndi

Telefon: (022)226-20-14

Qıraq Kəsəmən kənd X.Mirzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Qıraq Kəsəmən kəndi

Telefon: (022)226-84-50

Poylu qəsəbə tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Poylu qəsəbəsi

Telefon: (022)226-45-20

Saloğlu qəsəbə A.Namazov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Saloğlu qəsəbəsi

Telefon: (022)225-61-94

Böyük Kəsik kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Böyük Kəsik kəndi

Telefon: (050)748-11-78

Sadıqlı kənd M.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Sadıqlı kəndi

Telefon: (050)460-02-80

Düzqışlaq kənd A.Nəsibov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Düzqışlaq kəndi

Telefon: (022)226-12-51

Qarayazı qəsəbə N.Mustafayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Qarayazı qəsəbəsi

Telefon: (022)228-02-01

Köçvəlili kənd R.Alıcanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Köçvəlili kəndi

Telefon: (051)756-74-41

Kolxəlfəli kənd R.Əkbərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Kolxəlfəli kəndi

Telefon: (050)585-32-40

Xılxına kənd K.Hüseynov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Xılxına kəndi

Telefon: (055)390-45-40

Qaçaq Kərəm kənd İ.Həsənov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Qaçaq Kərəm kəndi

Telefon: (022)225-27-18