Ağstafa şəhər Ə.Hüseynov adına 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa şəhəri H.Əliyev.pr 24

Telefon: (022)225-21-18

Ağstafa şəhər A.Abdullayev adına 2 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa şəhəri Ş.Qurbanov 1

Telefon: (022)225-11-85

Ağstafa şəhər S.Şükürova adına 3 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa şəhəri A.Ələsgər 65

Telefon: (022)225-21-78

Vurğun qəsəbə H.Əzizov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Vurğun qəsəbəsi

Telefon: (022)225-07-29

Həsənsu kənd A.Mustafayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Həsənsu kəndi

Telefon: (022)225-76-02

Köçəsgər kənd A.Ələkbərov adına 2 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Köçəsgər kəndi

Telefon: (022)226-52-63

Köçəsgər kənd H.Əlizadə adına 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Köçəsgər kəndi

Telefon: (022)226-53-85

Eynallı kənd X.İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Eynallı kəndi

Telefon: (022)226-51-85

Göycəli kənd N.Həmzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Göycəli kəndi

Telefon: (022)226-51-52

Tatlı kənd F.Nağıyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Tatlı kəndi

Telefon: (022)226-74-58

Yenigün kənd E.Mustafayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Yenigün kəndi

Telefon: (022)225-32-34

Aşağı Kəsəmən kənd Ş.Abadov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Aşağı Kəsəmən kəndi

Telefon: (022)226-61-79

Poylu kənd S.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Poylu kəndi

Telefon: (022)226-31-74

Pirili kənd M.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Pirili kəndi

Telefon: (051)896-05-41

Muğanlı kənd F.Kərimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağstafa rayonu.Muğanlı kəndi

Telefon: (022)227-92-93